Scheldestraat 75III | Amsterdam

€ 639.000,- k.k.· (Verkocht)

Scheldestraat 75III | Amsterdam

€ 639.000,- k.k.· (Verkocht)

Details

ENGLISH TRANSLATION BELOW | Derde verdieping (ca. 83m2) | Extra kamer direct boven de woning (ca. 11m2) | Totaal 94m2 | 2 slaapkamers | Rivierenbuurt | Moderne keuken en badkamer |

Ruim, licht en sfeervol appartement (ca. 83m²) gelegen op de derde verdieping midden in de bruisende Scheldestraat (Rivierenbuurt). Het appartement is goed ingedeeld en voorzien van 2 slaapkamers, royale living, open keuken, zonnig balkon en een ruime kamer voorzien van van 11m2 direct boven de woning (wellicht op eigen onderzoek erbij te betrekken).

L O C A T I E  
Het appartement is gelegen op een uitzonderlijke locatie, je wandelt zo naar het bruisende stadsdeel De Pijp of naar Amsterdam Zuid. En in de directe omgeving vind je winkels, scholen, kinderopvang en een gevarieerd aanbod cafés en restaurants voor culinaire ervaringen. Maar liefs 2 mooie parken liggen op loopafstand; Het Beatrixpark en het Amstelpark. Uitstekende bereikbaarheid met uitvalswegen de A10, A2 en A4, zorgen voor een naadloze verbinding met alle uithoeken van het land. En er zijn diverse OV-mogelijkheden waaronder tram, bus en trein via stations zoals NS RAI, NS Zuid/WTC en NS Amstel. Op slechts 3 minuten loopafstand ligt de metrohalte Europaplein (Noord/Zuid lijn), waardoor je in enkele minuten in het centrum van Amsterdam bent.
 
I N D E L I N G  
Via het verzorgde trappenhuis bereik je de derde verdieping waar zich bevinden:
Ruime hal met toegang tot alle ruimtes van dit appartement; lichte ruime woonkamer met lichte eikenhouten parketvloer en de authentieke en-suite kasten, hier wordt je dagelijks begroet door de zonnestralen die door de grote ramen schijnen; moderne open keuken aan de achterzijde met diverse inbouwapparatuur (o.a. combi-ovenmagnetron, koel/vrieskast 4 pits gaskookstel en vaatwasser) en biedt toegang tot het balkon op het oosten met uitzicht op de prachtige groene binnentuin; Zeer ruime slaapkamer aan de voorzijde met tevens een balkon waar je tot ‘s avonds laat nog kunt genieten van de zon; Tweede ruime slaapkamer aan de achterzijde; Moderne badkamer voorzien van een ligbad, douche, toilet en een wastafel met bijpassend meubel.

Op de vierde verdieping bevind zich de extra berging/kamer met raam, elektra, cv en water toe en afvoer (wasmachine aansluiting). Handig te gebruiken als werk of logeerkamer (eventueel via een vaste trap te verbinden met de woonkamer, zie alternatieve plattegrond).

Voor een duidelijk overzicht van de indeling en afmetingen verwijzen wij je graag naar de bijgevoegde plattegronden.
 
V V E
De kleinschalige Vereniging van Eigenaars ‘Scheldestraat 75 en 77’ is ingeschreven in de KVK (34362316) en bestaat uit 4 leden. Het vastgoedbeheer wordt in eigen beheer uitgevoerd. Het complex is in 2002 gesplitst in appartementsrechten, dit appartementsrecht maakt het 1/4e gedeelte uit in de gemeenschap, de servicekosten bedragen € 75,- per maand.

B I J Z O N D E R H E D E N  
• De huidige canon bedraagt thans € 1.727,35 per jaar ( fiscaal aftrekbaar) en dient in halfjaarlijkse termijnen vooruit betaald te worden, de erfpacht wordt 5 jaarlijks aangepast. Gunstige aanvraag is daarna vastgezet (Voortdurend recht erfpacht omgezet naar eeuwigdurend.); 
• Vanaf 16-7-2052 wordt deze € 1.393,86 jaarlijks aangepast aan de daadwerkelijke inflatie van het voorgaande jaar;
• Energielabel D;
• Actieve VVE, servicekosten €75,- per maand;
• Houtwerk aan de buitenkant recent geschilderd;
• Dubbel glas H++ in woonkamer en slaapkamers;
• Nieuw dak met isolatiemateriaal aangebracht in 2021;
• Scholen, kinderopvang, winkels cafés en restaurants in directe omgeving
• Woonoppervlakte circa 83 m2 •
• Berging van ca. 11 m²;
• Ruime kamer direct boven de woning (op eigen onderzoek wellicht samen te voegen) van circa 11 m2 met wasmachine aansluiting maar ook te gebruiken als werkkamer;
• Balkon aan voor- en achterzijde (westen en oosten) •
• Zeer goede verbinding met openbaar vervoer en uitvalswegen
• Oplevering in overleg
• Bouwjaar ca. 1929;
• Cv ketel uit 2013.

B I E D E N E N W O N I N G I N F O R M A T I E
Op onze eigen website/tabblad “Bieden en woning informatie” kunt u de stukken van de betreffende woning downloaden, de eigen woning website bekijken en een bod uitbrengen.

D I S C L A I M E R
Alle informatie heeft nadrukkelijk een indicatief karakter en wordt onder voorbehoud verstrekt; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Verrekening wegens over- of ondermaat wordt uitgesloten, oplevering in overleg, aanbieding vrijblijvend. De verkoopclausule, ouderdomsclausule en toelichtingsclausule NEN2580 zijn van toepassing, op te vragen via ons kantoor. Bij het doen van een voorstel dient direct de notaris (gekozen door de koper) doorgegeven te worden welke de koopakte opmaakt conform Ringmodel Amsterdam.
 
ENTHOUSIAST GEWORDEN? 
Dat kunnen wij ons voorstellen. Bij nadere interesse adviseren wij u zeker een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging te maken. Ook op zaterdag is Apollo Makelaardij bereikbaar om afspraken in te plannen !

ENGLISH TRANSLATION
Spacious, light and attractive apartment (approx. 83m²) located on the third floor in the middle of the bustling Scheldestraat (Rivierenbuurt). The apartment is well laid out and equipped with 2 bedrooms, spacious living room, open kitchen, sunny balcony and a spacious room of 11m2 directly above the house (perhaps this can be included on your own research).

LOCATION
The apartment is located in an exceptional location, you can easily walk to the bustling De Pijp district or to Amsterdam South. And in the immediate vicinity you will find shops, schools, childcare and a varied range of cafes and restaurants for culinary experiences. No less than 2 beautiful parks are within walking distance; The Beatrix Park and the Amstel Park. Excellent accessibility with the A10, A2 and A4 highways, ensuring a seamless connection to all corners of the country. And there are various public transport options including tram, bus and train via stations such as NS RAI, NS Zuid/WTC and NS Amstel. The Europaplein metro stop (North/South line) is just a 3-minute walk away, so you can reach the center of Amsterdam in just a few minutes.

LAYOUT
Via the neat stairwell you reach the third floor where you will find:
Spacious hall with access to all areas of this apartment; bright spacious living room with light oak parquet floor and authentic en-suite cupboards, here you are greeted daily by the sun rays shining through the large windows; modern open kitchen at the rear with various built-in appliances (including combination oven/microwave, fridge/freezer, 4-burner gas stove and dishwasher) and provides access to the east-facing balcony overlooking the beautiful green courtyard; Very spacious bedroom at the front with a balcony where you can enjoy the sun until late in the evening; Second spacious bedroom at the rear; Modern bathroom with a bath, shower, toilet and a sink with matching furniture.

On the fourth floor there is an extra storage room/room with window, electricity, central heating and water supply and drainage (washing machine connection). Convenient to use as a work or guest room (possibly connected to the living room via a staircase, see alternative floor plan).

For a clear overview of the layout and dimensions, please refer to the attached floor plans.

V V E
The small-scale Owners’ Association ‘Scheldestraat 75 and 77’ is registered in the Chamber of Commerce (34362316) and consists of 4 members. The property management is carried out in-house. The complex was split into apartment rights in 2002, this apartment right makes up 1/4 of the community, the service costs are € 75 per month.

PARTICULARITIES
• The current ground rent is currently € 1,727.35 per year (tax deductible) and must be paid in advance in six-monthly installments, the leasehold is adjusted every 5 years. Favorable application was subsequently secured (Continuous right of leasehold converted to perpetual.);
• From 16-7-2052, this € 1,393.86 will be adjusted annually to the actual inflation of the previous year;
• Energy label D;
• Active VVE, service costs €75 per month;
• Exterior woodwork recently painted;
• Double glazing H++ in living room and bedrooms;
• New roof with insulation material installed in 2021;
• Schools, childcare, shops, cafes and restaurants in the immediate vicinity
• Living area approximately 83 m2 •
• Storage of approx. 11 m²;
• Spacious room directly above the house (possibly possible to combine on your own research) of approximately 11 m2 with washing machine connection, but can also be used as an office;
• Balcony at the front and rear (west and east) •
• Very good connection to public transport and arterial roads
• Delivery in consultation
• Year of construction approx. 1929;
• Central heating boiler from 2013.

B I E D E N E N W O N I N G I N F O R M A T I O N
On our own website/tab “Bidding and property information” you can download the documents of the relevant property, view your own property website and make an offer.

D I S C L A I M E R
All information is expressly indicative in nature and is provided subject to change; no rights can be derived from it. Settlement due to excess or undersize is excluded, delivery in consultation, offer without obligation. The sales clause, age clause and explanation clause NEN2580 apply, which can be requested from our office. When making a proposal, the notary (chosen by the buyer) must immediately be notified who will draw up the deed of sale in accordance with Ringmodel Amsterdam.

GET EXCITED?
We can imagine that. If you are interested, we certainly advise you to make an appointment for a no-obligation viewing. Apollo Makelaardij is also available on Saturdays to schedule appointments!

Locatie

View on Google Maps

Vestiging

Apollo Makelaardij Groot Amsterdam

amsterdam@apollomakelaardij.nl
+31(0)20 20 82 100
[section_title heading="h2"]aanbod en ervaring[/section_title] [map address="vossiusstraat 2, amsterdam" zoomlevel="12" height="250px"]   [section_title heading="h2"]Makelaars met een hart voor Amsterdam[/section_title] Ga je een huis kopen of verkopen in Amsterdam dan is het natuurlijk van essentieel belang dat je zeker bent van je..

Contact

Message has been sent successfully.